Tadelakt & Gekolakt polishing stone

Saviukumaja´s tadelakt & Gekolakt polishing stones are handmade of porcelain.

Tadelakt & Gekolakt polishing stone

 Related products

 Ask for advise and order tadelakt & Gekolakt polishing stone